Ludzie i Środowisko

Strona WWW projektu: https://ludzieisrodowisko.pl/

Idea projektu Ludzie i Środowisko.

Człowiek jest elementem środowiska i korzysta z niego w różnorodny sposób. Nie zawsze robi to racjonalnie i z dbałością o przyszłe pokolenia. Niekiedy, wynika to z pogoni za zyskiem, częściej jednak – z niewiedzy i braku świadomości, jak mocno człowiek zmienia i zatruwa środowisko.

Postęp cywilizacyjny jest nieunikniony, ale w mądrym społeczeństwie robi się wszystko, aby zminimalizować negatywne oddziaływanie na wodę, powietrze czy przyrodę ożywioną. Dziś naszym największym wyzwaniem jest walka ze smogiem – dbałość o czyste powietrze to dbałość o jakość życia ludzi, ale również przyrody i jej walorów.

Możemy korzystać z wód, powietrza, odnawialnych zasobów jakimi są lasy, ale musimy zapewnić ich trwałość i dobrą jakość dla przyszłych pokoleń.

O PROJEKCIE:

Telewizyjna i internetowa kampania informacyjno-edukacyjna poświęcona zrównoważonemu rozwojowi kraju pt. “Ludzie i środowisko” dotyczy trzech istotnych obecnie tematów środowiskowych wpisujących się w strategię zrównoważonego rozwoju kraju:

CZYSTE POWIETRZE

NISKOEMISYJNY TRANSPORT

BIORÓŻNORODNOŚĆ

NA KAMPANIĘ SKŁADAJĄ SIĘ TRZY CYKLE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH:

Pokonać smog
Zobacz online

Elektryczna jazda
Zobacz online

Przyrodnicze drogowskazy
Zobacz online