Ludzie i Środowisko

Strona WWW projektu: https://ludzieisrodowisko.pl/

Idea projektu Ludzie i Środowisko.

Człowiek jest elementem środowiska i korzysta z niego w różnorodny sposób. Nie zawsze robi to racjonalnie i z dbałością o przyszłe pokolenia. Niekiedy, wynika to z pogoni za zyskiem, częściej jednak – z niewiedzy i braku świadomości, jak mocno człowiek zmienia i zatruwa środowisko.

Postęp cywilizacyjny jest nieunikniony, ale w mądrym społeczeństwie robi się wszystko, aby zminimalizować negatywne oddziaływanie na wodę, powietrze czy przyrodę ożywioną. Dziś naszym największym wyzwaniem jest walka ze smogiem – dbałość o czyste powietrze to dbałość o jakość życia ludzi, ale również przyrody i jej walorów.

Możemy korzystać z wód, powietrza, odnawialnych zasobów jakimi są lasy, ale musimy zapewnić ich trwałość i dobrą jakość dla przyszłych pokoleń.

O PROJEKCIE:

Telewizyjna i internetowa kampania informacyjno-edukacyjna poświęcona zrównoważonemu rozwojowi kraju pt. “Ludzie i środowisko” dotyczy trzech istotnych obecnie tematów środowiskowych wpisujących się w strategię zrównoważonego rozwoju kraju:

CZYSTE POWIETRZE

NISKOEMISYJNY TRANSPORT

BIORÓŻNORODNOŚĆ

NA KAMPANIĘ SKŁADAJĄ SIĘ TRZY CYKLE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH:

Pokonać smog
Zobacz online

Elektryczna jazda
Zobacz online

Przyrodnicze drogowskazy
Zobacz online

Podmuch energii

To cykl programów edukacyjnych dotyczących korzystania z odnawialnych źródeł energii. Powstały 3 serie programów, które każdorazowo były emitowane na ogólnopolskiej antenie TVP. Projekt był wielokrotnie nagradzany – otrzymał między innymi nagrodę Srebrnego Delfina na festiwalu Cannes Corporate Media & TV Awards w 2012 roku oraz dwie nagrody – pierwszą i drugą – w konkursie „Dziennikarze dla klimatu”.

Nostrimaris

Strona WWW projektu: http://nostrimaris.pl/

Nostrimaris – budowa dwóch statków wielozadaniowych jednostek pływających dla Urzędów Morskich w Szczecinie i Gdyni – to projekt promujący i dokumentujący cały proces. Budowa statków została zrealizowana z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Koszt całego projektu to 240 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło 204 mln zł. Nowe statki zastąpiły wysłużone już jednostki typu B91 – szczecińską „Planetę” i gdyński „Zodiak”, wprowadzone do eksploatacji w 1982 roku.

Kontrakt, na zlecenie Urzędu Morskiego w Szczecinie, zrealizowała największa polska prywatna stocznia – Remontowa Shipbuilding z Gdańska. Podstawową funkcją tych jednostek jest funkcja lodołamacza morskiego, ale mogą też one wykonywać szereg innych prac, takich jak: obsługa oznakowania nawigacyjnego, prowadzenie prac hydrograficznych, gaszenie pożarów, ratownictwo morskie, holowanie, zwalczanie rozlewów.