Zapytanie ofertowe nr. 2/ZM/2023 pt. „ZIELONA MISJA – NISKA EMISJA”

Zamówienie jest realizowane w związku z przedsięwzięciem pn. Telewizyjno-internetowa kampania edukacyjno-informacyjna pt. „ZIELONA MISJA – NISKA EMISJA”. Przedsięwzięcie jest dofinansowane w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Pełna treść zapytania ofertowego nr. 2/ZM/2023 pt. „ZIELONA MISJA – NISKA EMISJA” jest dostępna tutaj.